Events     Kurs og Konferanse   Bedriftsarrangement

Accordia tilbyr ingen ferdige pakkeløsninger  for næringslivet, men skredersyr ethvert arrangement etter kundens ønsker i forhold til intensjoner og budsjett.  Vi etterstreber å finne gode løsninger (økonomiske og funksjonelle)  samt god logistikk i gjennomføring. Med 20 års erfaring som Disc Jockey for næringslive  kan vi stå inne for å ha solid og allsidig kunnskap om å arrangere vellykede arrangement.

Som prosjektkoordinator tar vi utgangspunkt i kundens føringer for valg av  destinasjon og øvrig innhold, og bistår med ideér og erfaringsutvekling for optimal gjennomføring. Detaljene utfgjør det gode resultatet og Accordia utfører all koorinering mellom kunde med gjennomgående engasjement og etterretterlighet gjennom hele prosessen.  Vi opptrer som bindeledd mellom kunde - arrangør og underleverandører der vi utfører prisforandling, bestilling og endringshåndtering. Vi utfører rask og presis kommuniskasjon mellom partene.

Våre 5 "paragrafer"  som er forankret i virksomhetens kjerne

S             Service

M            Målrettet

I            Ide´

L            Løsning

E            Etterettelig 

 

Arrangementets faser

Behovsanalyse / Forstudie

Gjennomgang av tidligere avholdte seminar, samlinger, og sosiale arrangement

Erfaringsutvekling og fastsetting av lokalitet og øvig innhold.

Budsjett!

Hvor ønskes arrangementes avholdt ? 

Tilkomst?

Faglig /sosialt innhold

 

Planlegging / koordinering

Gjennomføring